Služby

Pracuji jak s dospělými, tak také s dětmi a dospívajícími. Kromě psychologického poradenství a terapie poskytuji i krizovou intervenci, případně základní diagnostiku. Sezení mohou probíhat individuálně, v páru nebo s celou rodinou.

Ve své práci vycházím z principů Gestalt psychoterapie. Důležitý je pro mě individuální přístup ke každému klientovi, respekt k jeho prožívání a naše vzájemné setkávání v rozhovoru „tady a teď“.

 

S čím mohu například pomoci?